ประกาศจดหมายเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์

ใช้สำหรับวางลิ้งข่าวสารประกาศคำสั่ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ