• จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2564วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ภาพบรรยากาศในการประชุม Previous Next

  • สวัสดีชาวโลก – -‘

    ยินดีต้อนรับสู่ WordPress นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหรือลบทิ้งไป แล้วมาเริ่มเขียนกัน!