ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นางนุสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ และโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.