ประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2564
วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.