ประกาศจดหมายเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์,  ประชาสัมพันธ์

การดำเนินการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.